Dzieci (nasze własne oraz te, z którymi pracujemy jako wychowawcy i nauczyciele) mogą przeżywać różnego rodzaju kryzysy. U niektórych z nich pandemia i związana z nią izolacja, a także sytuacja wojenna na Ukrainie, przyczyniają się do pogorszenia funkcjonowania.

W każdym przypadku umiejętne wsparcie dziecka w jego najbliższym otoczeniu może zapobiec narastaniu trudności i pomóc w powrocie do równowagi.

Dzieci potrzebują nas, dorosłych, szczególnie wtedy, kiedy przeżywają trudne chwile!

Dlatego zapraszamy rodziców, wychowawców i nauczycieli, którzy są zainteresowani zwiększeniem swojej wiedzy oraz umiejętności w zakresie wsparcia dziecka w kryzysie, na warsztaty pt.: “Jak wspierać dzieci i młodzież w kryzysie”.

Będą one obejmowały dwa spotkania, które stanowią całość. Każde spotkanie będzie się składało z wykładu połączonego z prezentacją multimedialną oraz z ćwiczeń praktycznych prowadzonych w małych grupkach.

Tematy które będą poruszane podczas warsztatów to m.in:

 • Co może wywołać kryzys w życiu dziecka? Pandemia i wojna jako doświadczenie kryzysu.
 • Jak przejawia się depresja u dzieci i młodzieży? Kiedy dziecko potrzebuje pomocy specjalisty?
 • Jak wspierać dziecko emocjonalnie, pomóc mu wyjść z zamknięcia, zaktywizować je?
 • Jak pomóc dziecku, które przeżywa stany lękowe?
 • Co dziecko chce nam przekazać poprzez samookaleczenia? Jak reagować gdy okaleczy się, jak je wspierać?
 • Kiedy myśli o śmierci stają się niebezpieczne? Co robić, gdy rozpoznam u dziecka sygnały zagrożenia samobójstwem?

Osoby chętne zapraszamy również do wspólnej modlitwy za dzieci i młodzież, na którą zapraszamy w czwartki po warsztatach – 17 i 31 marca. Więcej informacji TUTAJ.


Informacje szczegółowe dotyczące warsztatów:

 • Data: wtorki – 15 i 29 marca 2022 (godz. 18.00 – 21.00)
 • Miejsce: dom parafialny NMP Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku Zielonym Trójkącie – ul. Marynarki Polskiej 148
 • Koszt: 90 zł. od osoby lub 150 zł. za małżeństwo chcące uczestniczyć razem
  • należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia
  • jeśli masz problemy finansowe – poinformuj nas przy zapisach, by nie były one przeszkodą w możliwości uczestnictwa.

Ilość miejsc ograniczona.

Potwierdzenie przyjęcia zostanie wysłane do uczestników mailem.

Szczegółowe informacje zostaną wysłane do uczestników mailowo najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem.


W związku z obecnymi wytycznymi w sytuacji pandemii koronawirusa, dotyczącymi zasad bezpieczeństwa sanitarnego, zapisując się na poniższe warsztaty, a także potwierdzając swoją chęć uczestnictwa wcześniejszych zapisów, należy zapoznać się i zaakceptować warunki podane poniżej.

Ufamy, że zachowanie tych wskazań i wytycznych, pomoże nam w bezpieczny i owocny sposób przeżyć czas warsztatów.

Obowiązujące wytyczne dotyczące zapisów i uczestnictwa w warsztatach, w sytuacji pandemii koronawirusa.

Osoba zapisująca i potwierdzająca chęć uczestnictwa oświadcza, że:

 • jest zdrowa i nie ma objawów zakażenia koronawirusem,
 • nie ma obowiązku przebywania na kwarantannie lub w izolacji w dniu warsztatów,
 • w przypadku kontaktu z osobą chorą lub mającą objawy koronawirusa w przeciągu tygodnia przed warsztatami, poinformuje o tym fakcie organizatorów i zrezygnuje z uczestnictwa, chyba że przedstawi aktualne wyniki badań świadczące o braku zachorowania,
 • wyraża zgodę na mierzenie temperatury przez organizatorów,
 • zobowiązuje się do zaopatrzenia i obowiązkowego noszenia maseczki.

Powyższe wytyczne i zasady będą weryfikowane, wg aktualnie obowiązujących wytycznych sanitarnych, o czym będziemy informowali na bieżąco. 


 Formularz zgłoszeniowy

Wypełniając formularz zobowiązujesz się do zachowania dyskrecji.

This form is disabled.

Wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając maila do Fundacji Radość Ewangelii oświadczam, iż zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Fundacji i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Fundacja Radość Ewangelii, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, wymaganych na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).