Nasza Fundacja, realizując swoje działania statutowe, stara się nie odmawiać również wsparcia finansowego osobom, które pragną skorzystać m.in. z naszych propozycji rekolekcyjnych i formacyjnych. Posługujemy w różnych miejscach i różnym grupom, aby Dobra Nowina mogła docierać na wszelkie peryferie ludzkich serc.

Możesz wesprzeć nasze działania i przekazać darowiznę finansową „na cele statutowe” na nasze konto lub wesprzeć nasze działania w formie darowizny rzeczowej lub usługowej. Może to być ofiara jednorazowa, jak również stała dziesięcina, która jest większym trudem, ale także uczy zupełnego zawierzenia Bogu.

Fundacja Radość Ewangelii

  • 06 1750 0012 0000 0000 4089 4128 – rachunek PLN
  • 59 1750 0012 0000 0000 4089 4144 – rachunek EUR
  • 84 1750 0012 0000 0000 4089 4179 – rachunek USD
  • 90 1750 0012 0000 0000 4089 4168 – rachunek GBP

Możesz odliczyć darowiznę, którą przekazałeś/aś w ubiegłym roku, na rzecz naszej Fundacji i skorzystać z ulgi podatkowej. Darowiznę mogą odliczyć:

  • osoby fizyczne rozliczające się według skali progresywnej (nie dotyczy osób rozliczających się podatkiem liniowym) w wysokości do 6% dochodu
  • oraz osoby prawne w wysokości do 10% dochodu

Więcej informacji na STRONIE MINISTERSTWA

Papież Franciszek w Evangelii Gaudium pisze m.in.:

Jedną z przyczyn tej sytuacji [red. ekonomii wykluczenia i nierówności społecznej] jest nasz stosunek do pieniądza, ponieważ spokojnie przyjmujemy jego panowanie nad nami i nad naszymi społeczeństwami. Kryzys finansowy, jaki przeżywamy, prowadzi nas do zapomnienia, że u jego początków tkwi głęboki kryzys antropologiczny: negacja prymatu istoty ludzkiej! Stworzyliśmy nowych bożków. Kult starożytnego złotego cielca (por. Wj 32, 1-35) znalazł nową i okrutną wersję w bałwochwalstwie pieniądza i w dyktaturze ekonomii bez twarzy i bez naprawdę ludzkiego celu. Światowy kryzys, dotykający finanse i ekonomię, ujawnia własny brak równowagi, a przede wszystkim poważny brak ukierunkowania antropologicznego, sprowadzający człowieka do tylko jednej z jego potrzeb: do konsumpcji. (EG 55)