Papież Franciszek pisze m.in.:

Jedną z przyczyn tej sytuacji [red. ekonomii wykluczenia i nierówności społecznej] jest nasz stosunek do pieniądza, ponieważ spokojnie przyjmujemy jego panowanie nad nami i nad naszymi społeczeństwami. Kryzys finansowy, jaki przeżywamy, prowadzi nas do zapomnienia, że u jego początków tkwi głęboki kryzys antropologiczny: negacja prymatu istoty ludzkiej! Stworzyliśmy nowych bożków. Kult starożytnego złotego cielca (por. Wj 32, 1-35) znalazł nową i okrutną wersję w bałwochwalstwie pieniądza i w dyktaturze ekonomii bez twarzy i bez naprawdę ludzkiego celu. Światowy kryzys, dotykający finanse i ekonomię, ujawnia własny brak równowagi, a przede wszystkim poważny brak ukierunkowania antropologicznego, sprowadzający człowieka do tylko jednej z jego potrzeb: do konsumpcji. (EG 55)

Jeśli masz pragnienie sprzeciwić się tej nierówności społecznej zapraszamy Cię do wspierania naszych działań, poprzez które pragniemy walczyć z tą ekonomią wykluczenia, by każdy człowiek mógł na nowo odkryć swoją godność Dziecka Bożego, jaką otrzymał darmowo od Stwórcy.

Możesz przekazać darowiznę finansową „na cele statutowe” na nasze konto lub wesprzeć nasze działania w formie darowizny rzeczowej lub usługowej.

Fundacja Radość Ewangelii

  • 06 1750 0012 0000 0000 4089 4128 – rachunek PLN
  • 59 1750 0012 0000 0000 4089 4144 – rachunek EUR
  • 84 1750 0012 0000 0000 4089 4179 – rachunek USD
  • 90 1750 0012 0000 0000 4089 4168 – rachunek GBP

Możesz odliczyć darowiznę, którą przekazałeś/aś w ubiegłym roku, na rzecz naszej Fundacji i skorzystać z ulgi podatkowej. Darowiznę mogą odliczyć:

  • osoby fizyczne rozliczające się według skali progresywnej (nie dotyczy osób rozliczających się podatkiem liniowym) w wysokości do 6% dochodu
  • oraz osoby prawne w wysokości do 10% dochodu

Więcej informacji na: https://www.pit.pl/darowizny/