Wczytując się w ten rozdział Evangelii Gaudium czujemy przynaglenie do nauki EWANGELICZNEGO ROZEZNAWANIA, by umieć w naszych wspólnotach odkrywać i badać to, co je niszczy, aby uruchamiać odnowę misyjną Kościoła.

Zachęcam wszystkie wspólnoty, aby zachowały «zawsze uważną zdolność do badania znaków czasu». Chodzi o poważną odpowiedzialność, jako że jeśli niektóre aspekty obecnej rzeczywistości nie znajdą właściwych rozwiązań, mogą dać początek procesom dehumanizacji, z których niełatwo będzie się później wycofać. Jest rzeczą stosowną wyjaśnić to, co może być owocem Królestwa, a także to, co sprzeciwia się Bożym zamiarom. Zakłada to nie tylko uznanie oraz interpretowanie poruszeń dobrego ducha i złego ducha, lecz – i to jest decydujące – wybranie poruszeń dobrego ducha i odrzucenie tych pochodzących od ducha złego. (por. EG 51) 


W ramach posługi Fundacji Radość Ewangelii możemy Wam w tym pomóc, np.:

  • prowadząc cykle spotkań „Kocham i wychowuję” dla zorganizowanych grup rodziców, wychowawców, nauczycieli

Rodzina przechodzi głęboki kryzys kulturowy, podobnie jak wszystkie wspólnoty oraz więzi społeczne. W przypadku rodziny kruchość więzi staje się szczególnie poważna, ponieważ chodzi o podstawową komórkę społeczeństwa, o miejsce, gdzie człowiek uczy się współżycia w różnorodności i przynależności do innych i gdzie rodzice przekazują dzieciom wiarę. – por. EG 66. Nastąpiło załamanie w pokoleniowym przekazie wiary chrześcijańskiej wśród ludu katolickiego. (…) Oto niektóre przyczyny tego załamania: brak przestrzeni dialogu w rodzinie, wpływ środków przekazu, relatywistyczny subiektywizm, niepohamowany konsumizm nakręcający rynek. – por. EG 70

  • prowadząc modlitwę wstawienniczą i o uwolnienie wg 5 kluczy Neala Lozano
  • prowadząc Weekend Nadziei „Popękane serce. Poplątane życie. I co dalej?” dla różnych wspólnot, grup zorganizowanych, poruszające tematykę zranień, potrzeby przebaczenia, a także przyjęcia błogosławieństwa

… zawsze chodzi o wezwanie do wzrostu. Każda kultura i każda grupa społeczna potrzebuje oczyszczenia i dojrzewania – por. EG 69

  • prowadząc „Rekolekcje końca świata” dla różnych wspólnot, grup zorganizowanych, poruszające tematykę zabiegania, zbytniego skupiania na samym sobie, konsumpcjonizmu i potrzeby zatrzymania, by odkryć, co jest najważniejsze

Ludzkość przeżywa w tym momencie historyczne zmiany, które możemy dostrzec w postępie dokonującym się na różnych polach. (…) Powiększają się niektóre patologie. Lęk i rozpacz opanowują serce wielu osób, nawet w tak zwanych bogatych krajach. Często gaśnie radość życia, wzrasta brak szacunku i przemoc, nierówność społeczna staje się coraz bardziej oczywista. (…) „Nie” dla ekonomii wykluczenia (…)„Nie” dla nowego bałwochwalstwa pieniądza (…)„Nie” dla pieniądza, który rządzi, zamiast służyć (…) „Nie” dla nierówności społecznej rodzącej przemoc. – por EG 52…

  • prowadząc spotkania, warsztaty, rekolekcje, dni skupienia dla różnych wspólnot, grup zorganizowanych (dostosowane tematyką do potrzeb danej grupy), dotykające problemów danej grupy i motywujące do zmian

Ewangelia zachęca nas zawsze, by podejmować ryzyko spotkania z twarzą drugiego człowieka, z jego fizyczną obecnością stawiającą pytania, z jego bólem i jego prośbami, z jego zaraźliwą radością, stale ramię w ramię– por. EG 88. Formacja świeckich oraz ewangelizacja kategorii zawodowych i intelektualnych stanowią ważne wyzwanie duszpasterskie. – por. EG 102

Wspólnoty i grupy zainteresowane powyższą tematyką prosimy o kontakt:

biuro@radoscewangelii.pl