Wczytując się w ten rozdział Evangelii Gaudium czujemy przynaglenie do WSTANIA Z KANAPY, by pozwolić Duchowi Świętemu na nowo porwać nas, „by przyszedł odnowić, wstrząsnąć, dodać zapału Kościołowi do odważnego wyjścia poza siebie, by ewangelizować narody” i wraz z papieżem Franciszkiem zachęcać „do ewangelizacji bardziej gorliwej, radosnej, ofiarnej, śmiałej, zawsze pełnej miłości i zdolnej do zarażenia innych!” (por EG 261)

Ci, którzy głoszą Ewangelię, powinni bez lęków otworzyć się na działanie Ducha Świętego. (…) Duch Święty obdarza siłą do głoszenia nowości Ewangelii śmiało, na głos, w każdym czasie i miejscu, także pod prąd. (…) Jezus pragnie ewangelizatorów głoszących Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym obecnością Bożą. (por. EG 259)

Ewangelizatorzy z Duchem to ewangelizatorzy, którzy się modlą i pracują. (…) Trzeba zawsze dbać o wewnętrzną przestrzeń, nadającą sens chrześcijańskiemu zaangażowaniu i aktywności. Bez dłuższych chwil adoracji, modlitewnego spotkania ze Słowem, zadania łatwo pozbawione zostają sensu, a my czujemy się osłabieni z powodu zmęczenia oraz trudności i zapał gaśnie. (por. EG 262)


W ramach posługi Fundacji Radość Ewangelii możemy Wam w tym pomóc, np.:

  • prowadząc rekolekcje, dni skupienia „W ciszy Słowa Bóg JEST” dla wspólnot i grup, rozpalające miłość do Słowa i prowadzące przez doświadczenie Adoracji i modlitwy Lectio Divina

Jakże słodko jest stać przed ukrzyżowanym, lub na kolanach przed Najświętszym Sakramentem, i być po prostu przed Jego oczyma! Jakże dobrze jest zezwolić, by On powrócił i dotknął naszej egzystencji i posłał nas, byśmy głosili Jego nowe życie! (…) Najlepszą motywacją, by zdecydować się głosić Ewangelię, jest jej kontemplowanie z miłością, zatrzymanie się na jej kartach i czytanie jej z sercem. – por. EG 264

  • prowadząc rekolekcje, dni skupienia „W drodze do świętości” dla wspólnot i grup, odkrywające wzorce świętych, kruchość ich i naszej natury, a także dające wskazówki, jak brać z nich przykład w swojej drodze do świętości

Dobrze jest pamiętać o pierwszych chrześcijanach i o tych wszystkich braciach na przestrzeni dziejów, którzy byli pełni radości, pełni niezmordowanej odwagi w głoszeniu Słowa oraz zdolni do wielkiej wytrwałości. (…) nie mówmy, że dzisiaj jest trudniej; jest inaczej. Dlatego uczmy się od świętych, którzy nas poprzedzili i stawili czoło trudnościom występującym w ich epoce. – por. EG 263

  • prowadząc rekolekcje, dni skupienia „Ścieżkami Maryi” dla wspólnot i grup, oparte na tajemnicach różańca, pokazujące rolę Maryi w historii zbawienia, zachęcające do naśladowania i zawierzenia Jej swojego życia

Wraz z Duchem Świętym pośród ludu jest zawsze Maryja. Ona gromadziła uczniów, aby Go przyzywać, i w ten sposób uczyniła możliwą misyjną eksplozję, jaka się dokonała w dniu Pięćdziesiątnicy. Ona jest Matką ewangelizującego Kościoła i bez Niej nie potrafilibyśmy naprawdę zrozumieć ducha nowej ewangelizacji. – por. EG 284. Maryja jest tą, która potrafi przemienić stajnię dla zwierząt w dom Jezusa, z ubogimi pieluszkami i z olbrzymią czułością. Ona jest służką Ojca, wzruszającą się przy uwielbianiu. Maryja jest zawsze uważną przyjaciółką, która czuwa i troszczy się, aby nie zabrakło wina w naszym życiu. Jest Tą, z sercem przeszytym mieczem, która rozumie wszystkie cierpienia.  – por. EG 286

Wspólnoty i grupy zainteresowane powyższą tematyką prosimy o kontakt:

biuro@radoscewangelii.pl