Wczytując się w ten rozdział Evangelii Gaudium czujemy przynaglenie do rozbudzania wiary w MOC SŁOWA, aby ewangelizację uczynić priorytetem w naszych rodzinach, wspólnotach, miejscach pracy. Pragniemy również umożliwiać formację i rozwijanie daru głoszenia oraz innych charyzmatów dla budowania Kościoła.

Jan Paweł II stwierdził, że jeśli Kościół «chce spełnić swoje opatrznościowe przeznaczenie, ewangelizacja jako radosne, cierpliwe i stopniowe przepowiadanie zbawczej śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa powinna być waszym absolutnym priorytetem». Odnosi się to do wszystkich. (por. EG 110)


W ramach posługi Fundacji Radość Ewangelii możemy Wam w tym pomóc, np.:

  • prowadząc warsztaty i rekolekcje „Moc Słowa” dla zorganizowanych grup wspólnotowych, animatorskich, kapłańskich

…wszyscy jesteśmy wezwani, by wzrastać jako ewangelizatorzy. Jednocześnie starajmy się o lepszą formację, o pogłębienie naszej miłości i jaśniejsze świadectwo Ewangelii. W tym sensie wszyscy powinniśmy pozwolić, by inni ewangelizowali nas nieustannie. Nie oznacza to jednak, że mamy wyrzec się misji ewangelizacyjnej, ale raczej że mamy znaleźć sposób głoszenia Jezusa odpowiadający sytuacji, w jakiej się znajdujemy. – por. EG 121

  • prowadząc warsztaty i rekolekcje „Moc kerygmatu” dla zorganizowanych grup wspólnotowych, animatorskich, kapłańskich

Odkryliśmy, że także w katechezie fundamentalną rolę odgrywa pierwsze przepowiadanie lub «kerygma», która powinna zajmować centralne miejsce w działalności ewangelizacyjnej i w każdej próbie odnowy kościelnej. Kerygma jest trynitarna. (…) Cała formacja chrześcijańska jest przede wszystkim pogłębieniem kerygmy, która przybiera coraz większą i coraz lepszą postać, nie przestaje nigdy oświecać zaangażowania katechetycznego i która pozwala zrozumieć odpowiednio znaczenie jakiegokolwiek tematu poruszanego w katechezie. – por. EG 164 i 165

  • prowadząc warsztaty i rekolekcje „Moc świadectwa” dla zorganizowanych grup wspólnotowych, animatorskich, kapłańskich

Ktokolwiek chce przepowiadać, najpierw powinien być gotów, by poruszyło go Słowo i by stało się ono rzeczywistością w jego konkretnym życiu. (…) powinniśmy jako pierwsi pozwolić się zranić temu Słowu, które zrani innych, ponieważ jest to Słowo żywe i skuteczne, które jak miecz obosieczny «przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca» (Hbr 4, 12). (…) ludzie wolą słuchać świadków. – por. EG 121

  • prowadząc warsztaty i rekolekcje „Moc charyzmatów” dla zorganizowanych grup wspólnotowych, animatorskich, kapłańskich

Duch Święty ubogaca Kościół, który ewangelizuje również przez różne charyzmaty. Są one darem dla odnawiania i budowania Kościoła. Nie są one zamkniętą w sobie spuścizną, powierzoną jakiejś grupie, aby jej strzegła. Chodzi raczej o dary Ducha zintegrowane w ciele Kościoła, skierowane ku centrum, którym jest Chrystus, skąd się rozchodzą jako bodziec dla ewangelizacji. – por. EG 130

Wspólnoty i grupy zainteresowane powyższą tematyką prosimy o kontakt:

biuro@radoscewangelii.pl