Wczytując się w ten rozdział Evangelii Gaudium czujemy przynaglenie do ŁAMANIA SCHEMATÓW, by obudzić w wierzących „dynamizm wyjścia”, do którego zaprasza Bóg.

Dzisiaj w Jezusowym «idźcie» obecne są zawsze nowe scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego «wyjścia». Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferia świata potrzebujące światła Ewangelii. (por. EG 20)


W ramach posługi Fundacji Radość Ewangelii możemy Wam w tym pomóc, np.:

  • prowadząc kerygmatyczne rekolekcje, dni skupienia dla różnych wspólnot, grup, parafii (dostosowane tematyką do danej grupy) rozbudzające na nowo zapał do odnowienia relacji z Jezusem

Radość (…) jest znakiem, że Ewangelia była głoszona i przynosi owoce. Ale posiada ona zawsze dynamikę wyjścia i daru, wyjścia poza siebie, podążania i siania zawsze na nowo, zawsze dalej. – por. EG 21

  • dzieląc się naszym doświadczeniem prowadzenia parafii, wspólnot, stowarzyszeń, placówek dla osób wykluczonych społecznie – prowadząc spotkania, warsztaty dla grup osób zainteresowanych daną tematyką

Marzę o wyborze misyjnym, zdolnym przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednim kanałem bardziej do ewangelizowania dzisiejszego świata niż do zachowania stanu rzeczy. – por. EG 27

  • przygotowując do służby osoby pragnące służyć osobom wykluczonym społecznie – organizując warsztaty i rekolekcje dla osób pragnących podejmować dzieła miłosierdzia jak również dla ich podopiecznych – także w ramach DOMU MIŁOSIERDZIA naszej Fundacji

Gdy czytamy Ewangelię, znajdujemy jasne wskazanie: nie tyle przyjaciele i bogaci sąsiedzi, lecz przede wszystkim ubodzy i chorzy, ci, którzy często są pogardzani i zapomniani, «ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć» (Łk 14, 14). (…) Dzisiaj i zawsze «ubodzy są uprzywilejowanymi adresatami Ewangelii», a ewangelizacja skierowana do nich bezinteresownie jest znakiem Królestwa, które Jezus przyszedł przynieść. – por. EG 48

Wspólnoty i grupy zainteresowane powyższą tematyką prosimy o kontakt:

biuro@radoscewangelii.pl