Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia naszej posługi i osób, które nam towarzyszą, proponujemy dla różnych wspólnot, grup, parafii m.in.:

 • kerygmatyczne rekolekcje, dni skupienia, konferencje (dostosowane tematyką do potrzeb danej grupy) prowadzące do odnowienia relacji z Jezusem i doświadczenia Jego miłości
  • np. dla konkretnej grupy, wspólnoty
  • np. dla rodziców dzieci komunijnych lub młodzieży bierzmowanej
 • Pierwsze! Poniedziałki Papieskie – spotkania formacyjno – warsztatowo – modlitewne dla każdego, kto chce odkrywać i wdrażać w życie to, co Papież mówi do każdego z nas
 • Czas Nadziei „Popękane serce. I co dalej? Droga do wolności” – rekolekcje uzdrowienia i uwolnienia wewnętrznego, poruszające tematykę zranień, potrzeby przebaczenia, a także przyjęcia błogosławieństwa
 • “Singiel w drodze” – czas dla ducha i ciała
 • „Rekolekcje końca świata” – poruszające tematykę zabiegania, zbytniego skupiania na samym sobie, konsumpcjonizmu i potrzeby zatrzymania, by odkryć, co jest najważniejsze
 • „Piękno i tajemnica macierzyństwa” – rekolekcje warsztatowe skierowane do kobiet samotnie wychowujących dzieci
 • “odpocznij we Mnie… zaczerpnij sił od Jezusa” – czas dla ducha i ciała dla zabieganych
 • „W ciszy Słowa Bóg JEST” – rozpalające miłość do Słowa i prowadzące przez doświadczenie Adoracji i modlitwy Lectio Divina
 • „W drodze do świętości” – odkrywające wzorce świętych, kruchość ich i naszej natury, a także dające wskazówki, jak brać z nich przykład w swojej drodze do świętości
 • „Rekolekcje zawierzenia – Ścieżkami Maryi” radosne, bolesne, chwalebne, światła – oparte na tajemnicach różańca, pokazujące rolę Maryi w historii zbawienia, zachęcające do naśladowania i zawierzenia Jej swojego życia
 • “Moc miłosierdzia” – warsztaty i rekolekcje dla osób podejmujących różnego rodzaju dzieła miłosierdzia jak również dla ich podopiecznych
 • „Moc Słowa” – warsztaty i rekolekcje odrywające moc i potęgę Słowa Bożego, rozkochujące w Słowie
 • „Moc kerygmatu” – warsztaty i rekolekcje odrywające moc i potęgę kerygmatu, dające umiejętność jego głoszenia
 • „Moc świadectwa” – warsztaty i rekolekcje odrywające moc i potęgę świadectwa, dające umiejętność jego wypowiadania
 • „Moc charyzmatów” – warsztaty i rekolekcje odrywające różnorodność i rolę charyzmatów w Kościele
 • spotkania, warsztaty, rekolekcje, dni skupienia – dostosowane tematyką do potrzeb danej grupy i motywujące do zmian
 • modlitwę wstawienniczą i o uwolnienie wg 5 kluczy Neala Lozano

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nami: KONTAKT

Świadectwa z naszych posług znajdziecie TUTAJ 🙂