Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych, które przetwarza Fundacja Radość Ewangelii (zwana “Administratorem”) z siedzibą w Gdańsku 80-809, przy ul. Cieszyńskiego 27/4. Niniejsza polityka określa również, co dzieje się z tymi informacjami oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa.

W celu prowadzenia działalności Fundacja Radość Ewangelii zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również „danymi osobowymi”). W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:

 • dlaczego i w jaki sposób Fundacja gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe
 • na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe
 • jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem.

W szczególności niniejsza Polityka dotyczy danych przekazanych za pośrednictwem internetu: https://radoscewangelii.pl, aplikacji Google Play, maili oraz w sposób tradycyjny.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Czego dotyczy polityka prywatności

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego

Niniejsza polityka dotyczy wszelkich form wykorzystywania przez Fundację Radość Ewangelii jako Administratora danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową, aplikację Google Play i korzystających z ich funkcjonalności.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Fundacji Radość Ewangelii oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Fundacji Radość Ewangelii dane osobowe, w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu maila, formularza kontaktowego, przyjmowania darowizn, organizacji wolontariatu, wysyłki newsletterów, zapisu na rekolekcje, sesje, warsztaty oraz wydarzenia organizowane przez Fundację Radość Ewangelii

Zbieramy od Użytkowników różne dane osobowe w zależności od tego, czy osoby te wyłącznie odwiedzają nasz serwis, czy też korzystają z określonych jego funkcjonalności. Jeżeli zajdzie potrzeba zebrania od Państwa innych danych osobowych niezbędnych do wypełnienia naszych prawnych lub regulacyjnych obowiązków, poinformujemy Państwa, jakie dodatkowe dane zbieramy, czy ich podanie jest obowiązkowe oraz o ewentualnych konsekwencjach niemożności pobrania przez nas tych informacji.

Dane zbierane ze źródeł zewnętrznych

Fundacja Radość Ewangelii może zbierać dane z mediów społecznościowych, takich portali jak Facebook, aplikacje Google Play w zakresie danych dotyczących również Państwa działań na takich portalach, np. faktu polubienia profilu Fundacji. Przekazywanie danych odbywa się automatycznie – w oparciu o odpowiednie umowy lub regulaminy takich portali.

Formularze kontaktowe, kontakt mailowy

Od osób korzystających z formularzy kontaktowych za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy podstawowe dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, adres e-mail, numer telefonu, oraz opcjonalnie wspólnota i informacje dotyczącą tematu wydarzenia, a także wszelkie dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym oraz mailu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego i umożliwienia Fundacji zapisanie Państwa na wydarzenie oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania za pośrednictwem tych formularzy.

Darowizny

Od osób dokonujących wpłat darowizn za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy podstawowe dane niezbędne do przetworzenia płatności: imię, nazwisko oraz adres e-mail lub – opcjonalnie – numer telefonu, a także dane dotyczące płatności, takie jak kwota płatności oraz numer rachunku bankowego, z którego została dokonana płatność. Dane te udostępnione przez podmioty obsługujące płatności. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania płatności i umożliwienia identyfikacji osoby dokonującej wpłaty.

Newsletter, wolontariat

Od odbiorców newslettera i kandydatów na wolontariuszy zbieramy podstawowe dane kontaktowe: imię i nazwisko, e-mail oraz fakt ukończenia 16 roku życia. W przypadku odbiorców, którzy nie ukończyli 16 roku życia, przetwarzany jest również adres email ich rodzica lub innego opiekuna prawnego w celu zaaprobowania zgody na przesyłanie newslettera lub podjęcie działań wolontariatu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia przesyłania Użytkownikowi newslettera i podjęcia działań wolontariatu.

Dane zbierane bezpośrednio

Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, które przekazali nam Państwo dobrowolnie wchodząc na naszą stronę internetową, takie jak adresy protokołu internetowego osób odwiedzających nasz serwis, a także tzw. dane zbiorowe, czyli informacje o tym, ilu odwiedzających zalogowało się na naszej stronie, jakie strony zostały odwiedzone przez nich wcześniej, itp. Dane te zbierane są automatycznie. 

Ciasteczka

Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej Fundacji Radość Ewangelii użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies oraz o Polityce prywatności. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

W ramach Fundacji Radość Ewangelii stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”

 • sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone
 • stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

Jeśli opublikujesz nasz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 • uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę, udzieloną np. na przesyłanie newslettera, zgłoszeniem chęci uczestnictwa w wydarzeniu Fundacji, itp.
 • jest to niezbędne dla zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. obsługi transakcji polegającej na wpłacie darowizny na rzecz Fundacji
 • przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, takich jak archiwizacja danych na potrzeby księgowe lub podatkowe
 • przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Fundacji lub strony trzeciej. Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności nie mają charakteru nadrzędnego wobec interesów Fundacji. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem lub uzasadnionym interesem strony trzeciej a Państwa prywatnością.

Zgoda musi być wyrażona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, może być ona odwołana w każdej chwili w sposób równie łatwy, jak została udzielona. W sytuacji wycofania przez Użytkownika zgody, przetwarzanie Państwa danych osobowych zostanie zakończone najszybciej jak to możliwe.

W przypadku, gdy Użytkownik jest osobą niepełnoletnią poniżej 16 roku życia, odpowiednią zgodę, np. zgodę na przesyłanie newslettera, chęć włączenia w działania wolontariatu, powinna wyrazić lub zaaprobować pełnoletnia osoba będąca prawnym opiekunem Użytkownika. Fundacja weryfikuje, czy prawny opiekun wyraził lub zaaprobował zgodę.

Z kim dzielimy się danymi

Fundacja Radość Ewangelii może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, aby realizować cele Fundacji w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań przez nas zleconych, jeżeli wymaga od nas tego przepis prawa lub jeżeli dysponujemy inną podstawą prawną (np. wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych). Za podmioty trzecie mogą być uznane:

a) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Fundacji, takie jak:

 • podmioty świadczące usługi dostawy lub hostingu systemów lub narzędzi informatycznych dla Fundacji;
 • podmioty świadczące obsługę księgową;
 • podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
 • współpracujące z nami agencje reklamowe i marketingowe i inne podmioty świadczące usługi dotyczące działań marketingowych, reklamowych i promocyjnych;

Tego typu podmioty zazwyczaj nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Fundację. Fundacja ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.

b) podmioty świadczące obsługę płatności dokonywanych za pomocą strony internetowej;

c) doradcy prawni lub podatkowi;

d) dostawcy usług kurierskich oraz pocztowych;

Powyższe podmioty są zazwyczaj samodzielnymi administratorami danych, co oznacza, że Fundacja nie ma wpływu na to, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzają one Państwa dane osobowe. Fundacja nie jest odpowiedzialna za zgodność działalności takich podmiotów z przepisami.

e) opiekunowie prawni lub przedstawiciele Użytkowników;

f) wszelkie krajowe organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie.

Jak długo przechowujemy Państwa dane

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia.

 • w przypadku archiwizowania danych podlegających archiwizacji księgowej i podatkowej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa dane będą archiwizowane przez okres 5 lat
 • w przypadku obsługi transakcji darowizn dane będą archiwizowane przez okres potrzebny do zarejestrowania transakcji
 • w przypadku przesyłaniu newslettera dane będą archiwizowane do odwołania zgody
 • w przypadku korzystania z formularzy kontaktowych lub maili dane będą archiwizowane do momentu niezbędnego do podjęcia i obsługi kontaktu

Jakie mają Państwo prawa do swoich danych

Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd Użytkownikowi Fundacji Radość Ewangelii. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z Fundacji Radość Ewangelii.

W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej Użytkownik Fundacji Radość Ewangelii powinien skontaktować się z biurem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Fundacji Radość Ewangelii, kontaktując się na adres biuro[at]radoscewangelii.pl

Jak chronimy Państwa dane

Wszyscy pracownicy Fundacji, uzyskujący dostęp do danych osobowych, muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.

Informacje dodatkowe

Na stronie Fundacji Radość Ewangelii mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Fundacji Radość Ewangelii i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Fundację Radość Ewangelii. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Fundacji Radość Ewangelii, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Fundacji Radość Ewangelii. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.