Wczytując się w ten rozdział Evangelii Gaudium czujemy przynaglenie do pełnienia DZIEŁ MIŁOSIERDZIA, by doświadczać łaski wspólnoty, uczyć się dzielić tym co mamy i samemu przyjmować największy Dar – bezinteresowną Miłość – Jezusa.

Każdy chrześcijanin oraz każda wspólnota powołani są, by być Bożymi narzędziami wyzwolenia i promocji ubogich w celu pełnej integracji społecznej; zakłada to, że jesteśmy uważni na krzyk ubogiego i gotowi go wesprzeć. (por. EG 187)

(…) pragnę Kościoła ubogiego dla ubogich. Oni mogą nas wiele nauczyć. Oprócz uczestnictwa w sensus fidei, dzięki własnym cierpieniom znają Chrystusa cierpiącego. Jest rzeczą konieczną, abyśmy wszyscy pozwolili się przez nich ewangelizować. Nowa ewangelizacja jest zaproszeniem do uznania zbawczej mocy ich egzystencji i do postawienia jej w centrum drogi Kościoła. Jesteśmy wezwani do odkrycia w nich Chrystusa, do użyczenia im naszego głosu w ich sprawach, ale także do bycia ich przyjaciółmi, słuchania ich, zrozumienia ich i przyjęcia tajemniczej mądrości, którą Bóg chce nam przekazać przez nich. (por. EG 198)


Naszym wielkim pragnieniem jest powstanie DOMU MIŁOSIERDZIA, który będzie miejscem życia wspólnoty wraz z osobami bezdomnymi i samotnymi. Jest w nas tęsknota za przekraczaniem barier, które nas dzielą od ludzi ubogich (a tak naprawdę od Chrystusa!), za wychodzeniem z egoizmu i schematów, w jakich żyjemy. Ufamy, że jeżeli będzie budynek, i zaprosimy tam ubogich, Bóg będzie przez nich objawiał swój plan dla każdego z nas i dla tych, którzy będą Go szukać.

W centrum tego Domu będzie Jezus Chrystus Ubogi i Cierpiący – i On będzie pociągał do Siebie bardzo różnych ludzi, pokonując społeczne bariery i łącząc ich serca. Ma to być Dom otwarty dla wszystkich, którzy szukają Prawdy, Miłości i Wolności. Pragniemy, by było to również miejsce spotkań, rekolekcji, modlitwy dla wszystkich, którzy szukają Boga i człowieka.

Pragniemy się wciąż przygotowywać do tego dzieła:

  • wspierając inne dzieła miłosierdzia w wymiarze finansowym, merytorycznym, modlitewnym
  • przygotowując do służby osoby pragnące służyć osobom wykluczonym społecznie – organizując warsztaty i rekolekcje dla osób pragnących podejmować dzieła miłosierdzia jak również dla ich podopiecznych – także w ramach DOMU MIŁOSIERDZIA naszej Fundacji

Gdy czytamy Ewangelię, znajdujemy jasne wskazanie: nie tyle przyjaciele i bogaci sąsiedzi, lecz przede wszystkim ubodzy i chorzy, ci, którzy często są pogardzani i zapomniani, «ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć» (Łk 14, 14). (…) Dzisiaj i zawsze «ubodzy są uprzywilejowanymi adresatami Ewangelii», a ewangelizacja skierowana do nich bezinteresownie jest znakiem Królestwa, które Jezus przyszedł przynieść. – por. EG 48

  • podejmując modlitwę i post w tej intencji a także zbierając jałmużnę na ten cel

Osoby, wspólnoty i grupy zainteresowane powyższą tematyką lub pragnące wesprzeć finansowo dzieło DOMU MIŁOSIERDZIA prosimy o kontakt:

biuro@radoscewangelii.pl