Papież Franciszek pisze m.in.:

Nawet jeśli nie zawsze łatwo jest podejść do młodych, dokonany został postęp w dwóch sferach: w świadomości, że cała wspólnota ich ewangelizuje i wychowuje oraz że pilna jest potrzeba, aby mieli oni większy wpływ. Trzeba przyznać, że w aktualnym kontekście kryzysu zaangażowania i więzi wspólnotowych, wielu młodych ludzi ofiaruje swą solidarną pomoc wobec chorób świata i podejmuje różne formy walki i wolontariatu.Niektórzy uczestniczą w życiu Kościoła, angażują się w grupach pełniących służbę lub w różne inicjatywy misyjne w swoich diecezjach albo w innych miejscach. Jakie to piękne,że młodzi są «pielgrzymami wiary», szczęśliwi, że mogą nieść Jezusa na każdej ulicy, na każdym placu, w każdym zakątku ziemi! (EG 106)

Dlatego zapraszamy każdego, kto czuje się młody duchem, do włączenia się w różne formy wolontariatu w podejmowanych przez nas dziełach. Mogą to być np.:

  • pomoc w przekazywaniu nauczania Papieża Franciszka zawartego w Adhortacji Evangelii Gaudium
  • pomoc w organizacji wydarzeń, spotkań, rekolekcji
  • pomoc w opiece nad dziećmi podczas tych wydarzeń
  • zaangażowanie w działania na rzecz osób wykluczonych, z peryferii
  • pomoc w pracach administracyjno-biurowych
  • pomoc w przygotowywaniu grafiki na naszą stronę
  • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na dzieła podejmowane przez Fundację

Czekamy na Ciebie! Twoje troszeczkę może zmienić świat. biuro@radoscewangelii.pl