Fundacja Radość Ewangelii

mail: biuro@radoscewangelii.pl

Aneta Puszko OV

tel. 504-891-720

mail: a.puszko@radoscewangelii.pl

ul. Cieszyńskiego; 80-809 Gdańsk

KRS:0000756563
NIP:5833329086
REGON:381788688

Konto bankowe: 06 1750 0012 0000 0000 4089 4128

Wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając maila do Fundacji Radość Ewangelii oświadczam, iż zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Fundacji i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Fundacja Radość Ewangelii, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, wymaganych na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).