Papież Franciszek pisze m.in.:

Imperatyw słuchania krzyku ubogich staje się w nas rzeczywistością, gdy wzruszamy się do głębi wobec cierpienia drugiego człowieka. (…) Ewangelia głosi: «Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt5, 7). Apostoł Jakub poucza, że miłosierdzie wobec innych pozwala nam okazać się triumfującymi na sądzie Bożym: «Mówcie i czyńcie tak jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia; miłosierdzie odnosi triumf nad sądem» (Jk2, 12-13). (…) W tej samej perspektywie literatura mądrościowa mówi o jałmużnie jako konkretnym uczynku miłosierdzia względem potrzebujących: «Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z wszelkiego grzechu» (Tb12, 9). W sposób bardziej plastyczny wyraża to także Syracydes: «Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy» (Syr3, 30). EG 193

Więcej o jałmużnie Ojciec Święty mówił podczas audiencji: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/audiencje/ag_09042016.html

Jeśli to Słowo porusza Twoje serce zapraszamy Cię do ofiarowania dziesięciny na dzieła podejmowane przez naszą Fundację. Może to być ofiara jednorazowa, ale bardziej owocna dla ofiarodawcy jest stała dziesięcina, która jest większym trudem, ale także uczy zupełnego zawierzenia Bogu.

  • 06 1750 0012 0000 0000 4089 4128 – rachunek PLN
  • 59 1750 0012 0000 0000 4089 4144 – rachunek EUR
  • 84 1750 0012 0000 0000 4089 4179 – rachunek USD
  • 90 1750 0012 0000 0000 4089 4168 – rachunek GBP