Osoby z różnych przyczyn doświadczają kryzysu ubóstwa lub bezdomności. Są to między innymi:

  • dysfunkcyjne środowisko, w którym dorastali, doświadczali krzywd, poniżenia i nie mieli innych wzorców do życia,
  • śmierć bliskich osób, która spowodowała osamotnienie i depresje,
  • rozpad ważnych związków,
  • trudności finansowe spowodowane utratą pracy, chorobą, wojną, trudnościami rodzinnymi.

Z tymi i innymi sytuacjami spotykają się każdego dnia wolontariusze z organizacji pomagającym Osobom ubogim i w kryzysie bezdomności na terenie Pomorza.


W dniu 22 stycznia mieliśmy okazję spotkać się kolejny raz, tym razem na zaproszenie Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, by podsumować kolejny rok posługi oraz nowych doświadczeń po okresie pandemii i w czasie wojny.

Był to również czas refleksji, które przynoszą każde kolejne miesiące towarzyszenia tym osobom, które zrodziły w nas pragnienie, by na terenie naszej archidiecezji powstał ośrodek – DOM MIŁOSIERDZIA, gdzie byłaby świadczona kompleksowa i długofalowa pomoc naszym podopiecznym.

Każda z grup i organizacji otrzymała od Księdza Arcybiskupa podziękowanie i błogosławieństwo dla prowadzonego dzieła, jego organizatorów i podopiecznych.

Zdjęcia z naszego spotkania możecie zobaczyć TUTAJ.


Wszystkich chętnych zachęcamy do zapoznania się z działaniami poszczególnych grup TUTAJ oraz włączenia się w ich działania na rzecz najbardziej potrzebujących.

Więcej o projekcie #PomorzeUbogim można przeczytać TUTAJ.

Zachęcamy również do przyłączenia się do GRUPY na Fb, gdzie  zamieszczamy bieżące informacje 🙂