Zapraszamy do rocznej formacji osoby, które w swoim życiu pragną poznać bardziej i zbliżyć się do Jezusa oraz chcą doświadczać każdego dnia życia w pełni, według Jego obietnicy” “Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu.” J 4, 14

Jest to zaproszenie dla osób, które:

 • pragną pogłębić swoją relację z Jezusem poprzez wierność oraz doświadczenie wspólnej drogi z innymi,
 • nie mają doświadczenia osobistej relacji z Jezusem, a chcą Go poznać i doświadczyć, że JEST Bogiem żywym, pragnącym Twojego szczęścia.

Przez 9 miesięcy ROKU DOBRYCH ZMIAN będziemy odkrywać m.in:

 • kim JEST Jezus i jak nawiązać z Nim bliską relację,
 • jak rozpoznać Jego głos, który mówi do mnie osobiście
 • czym są sakramenty i jak doświadczać ich mocy,
 • że Słowo Boże ma moc przemieniać moje życie,
 • jak rozwijać dary, które od Niego otrzymujemy,
 • po co mi Kościół i jak radzić sobie z jego kruchością,
 • jak budować wartościowe relacje z innymi.

Będziemy zmierzać małymi krokami do WIELKIEGO Celu 🙂

Formacja będzie również obejmowała zagadnienia m.in. z zakresu: tajemnicy Trójcy Świętej, odkrywania miłości Ojca przez Osobę Jezusa, darów Ducha Świętego i owoców Jego działania w naszym życiu, egzegezy biblijnej, etapów życia duchowego i wzrastania w wierze, osobistego doświadczania Bożej miłości, mocy sakramentów, rozeznawania poruszeń i nie tylko, budowania dobrych i trwałych relacji, komunikacji, odkrywania swojej tożsamości i potencjału.


Roczna formacja ROKU DOBRYCH ZMIAN “Zaczerpnij ze Źródła i poznaj bliżej Jezusa”, obejmuje (od października 2024 do czerwca 2025):

 • w każdy II i IV poniedziałek miesiąca – spotkania formacyjno – modlitewne – w godz. 19.20-21.00 (salka) (dodatkowo zachęta do uczestnictwa we wspólnej Mszy św. o godz. 18.30 w kościele)
 • w każdym I tygodniu miesiąca – stałe, małe grupy dzielenia
 • w każdą III niedzielę miesiąca – dla chętnych – spotkanie otwarte dla wszystkich – spotkanie NIEDZIELA MAGISwspólna konferencja, modlitwa, agapa – godz. 16.00 – 18.00 (salka) oraz Msza święta – godz. 18.00 (kościół)
 • weekend OD-NOWY “Odkryj Źródło Życia” (4-6 października 2024) rozpoczynający rok formacyjny – więcej informacji TUTAJ.

Ponadto formacja zawiera:

 • konferencje tematyczne w każdym miesiącu,
 • wspólną oraz osobistą medytację Słowa Bożego,
 • wspólną modlitwę,
 • ćwiczenia uważności i wskazówki do modlitwy Słowem Bożym,
 • materiały formacyjne na każdy dzień – 238 dni (obejmujące m.in. propozycje medytacji Słowa Bożego do modlitwy,  zadania pogłębiające znajomość i nauczanie Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz innych dokumentów Kościoła, ćwiczenia uważności i wskazówki, jak w codzienności mogę pogłębiać swoją osobistą relację z Jezusem),
 • możliwość indywidualnych rozmów duchowych z osobami prowadzącymi – dla osób chętnych.

Zapraszamy osoby naprawdę pragnące zmian i żywej relacji z Bogiem 🙂 

TWOJE DECYZJE – ZMIENIAJĄ TWOJE ŻYCIE !


Informacje szczegółowe o formacji w ramach ROKU DOBRYCH ZMIAN:

 • spotkania na żywo – w każdy II i IV poniedziałek miesiąca w godz. 19.20-21.00 (początek 14.10.2024 – zakończenie 9.06.2025) – w parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku Starych Szkotach – ul. Brzegi 45 (dodatkowo zachęta do uczestnictwa we wspólnej Mszy św. o godz. 18.30)
 • cykl formacyjny:  wszystkie tematy i wskazówki stanowią całość merytoryczną, dlatego ważne jest, by starać się uczestniczyć we wszystkich spotkaniach
 • w każdym miesiącu, odbędzie się spotkanie w grupach dzieleniagrupy będą stałe (te same osoby w jednej grupie na cały rok formacyjny) 
 • zasady grup dzielenia zostaną przedstawione na pierwszym spotkaniu – m.in. o zachowaniu dyskrecji z dzielenia
 • uczestnicy otrzymają w każdym miesiącu materiały formacyjne, które będą zawierać treść merytoryczną i wskazówki dotyczące tematu miesiąca oraz propozycje medytacji Słowa i nauczania Kościoła do codziennej modlitwy
 • uczestnictwo w weekendzie OD-NOWY “Odkryj Źródło Życia” (4-6 października 2024) w parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku Starych Szkotach – ul. Brzegi 45 – rozpoczynającym rok formacyjny 

 • koszty uczestnictwa i materiałów formacyjnych (m.in. 16 spotkań konferencyjno – modlitewnych, 8 spotkań małych grup formacyjnych, materiały formacyjne na każdy dzień – 238 dni):
  • 280 zł. – w przypadku wpłaty jednorazowej – zaliczka – 80 zł. w ciągu 3 dni od potwierdzenia przyjęcia oraz 200 zł. do dnia 17 października 
  • 380 zł. = 80 zł. + 150 zł. + 150 zł. – w przypadku wpłaty w 2 ratach (zaliczka – 80 zł. w ciągu 3 dni od potwierdzenia przyjęcia oraz 1, rata 150 zł. do dnia 17 października 2024r., 2. – 150 zł. do 31 stycznia 2025 r.)
   • jeśli masz problemy finansowe – napisz do nas przy zapisach, by nie były one przeszkodą w możliwości uczestnictwa
   • możesz również wpłacić więcej, by wesprzeć tych, którzy nie mają możliwości sfinansować swojego udziału,
  • weekend OD-NOWY “Odkryj Źródło Życia” (4-6 października 2024) w parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku Starych Szkotach – ul. Brzegi 45 – rozpoczynający rok formacyjny – dodatkowy koszt za uczestnictwo i poczęstunek (obiad, kawa, herbata) – obowiązują dodatkowe zapisy TUTAJ.

Potwierdzenie przyjęcia na rok formacyjny zostanie wysłane do uczestników mailem.


Formularz zgłoszeniowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją wydarzenia organizowanego przez Fundację Radość Ewangelii zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

Wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając maila do Fundacji Radość Ewangelii oświadczam, iż zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Fundacji i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Fundacja Radość Ewangelii, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, wymaganych na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).