W październiku przeżyliśmy czas wyjątkowych spotkań z pracownikami i podopiecznymi w placówkach ZOL, DPS i przedszkolu, prowadzonych przez Siostry Franciszkanki Szpitalne.

Przez pięć dni prowadziliśmy dni skupienia połączone z warsztatami integracyjnymi dla prawie 300 pracowników.

Tematami, które nas prowadziły w tych dniach, były m.in.:

  • odkrywanie prawdy o samym sobie – takimi jak widzi nas Bóg i jakimi nas zamierzył w Swojej miłości,
  • doświadczenie bogactwa i piękna jedności w różnorodności oraz umiejętności budowania dobrych relacji – z osobami w naszych rodzinach, miejscach pracy, w dziełach prowadzonych przez zgromadzenie Sióstr,
  • odkrywanie franciszkowego charyzmatu niesienia pomocy bliźniemu,
  • potrzeba wracania do Źródła, by zaczerpnąć i odnowić swoje siły oraz chęć do życia.

Był to czas wielu poruszeń duchowych, a także poznawania i radosnej integracji z osobami w miejscach pracy. Ufamy, że ten czas będzie przynosił obfite owoce dla każdego uczestnika i tych, z którymi spotykamy się każdego dnia.

Zdjęcia z tych dni można obejrzeć tutaj , tutaj oraz tutaj.

Zapraszamy także do przeczytania i obejrzenia świadectw z tych dni 🙂

Świadectwo:

Dla mnie ważna w tym dniu była możliwość bycia z innymi osobami w zupełnie innym wymiarze niż praca, a także czerpanie z doświadczenia innych osób oraz uświadomienie sobie, że inni przeżywają podobne dylematy i rozterki.

Świadectwo:

Podczas tego dnia spojrzałam na rzeczy, które są dla mnie destrukcyjne i nazwałam je bardzo konkretnie. To pozwoliło mi zwrócić się do Pana Boga o pomoc i dystans wobec nich. Zobaczyłam też obraz mojej osoby w oczach innych ludzi z pracy – czyli moje dobre cechy, o których nie zawsze wiem.

Świadectwo:

Spodziewałam się nudnego wykładu, gdzie wszyscy będą spać a jednak miło się zaskoczyłam. Można było naprawdę pomyśleć o swoim życiu – co robimy i jacy jesteśmy – i zajrzeć w głąb siebie. To był dobry czas.

Świadectwo:

Zawsze byłam sceptycznie nastawiona do tego typu spotkań, które mają pomóc w poznaniu siebie. Dzisiaj zobaczyłam, że mogą mieć sens i coś nieść ze sobą. Zobaczyłam również, że myślę zbyt schematycznie i sztywno na niektóre tematy, i w pewien sposób to sprawiło, że podejmę próbę, by to zmienić.

Świadectwo:

Dzisiejsze spotkanie dało mi więcej wiary w siebie i w Boga. Dowiedziałam się jak ważny jest Bóg, chociaż czasami wątpię i nie rozmawiam z Nim. Dowiedziałam się jak bardzo ważne są wartości człowieka i korzenie, z których on pochodzi oraz jak można nieświadomie zranić drugą osobę. Warto wierzyć, że Bóg istnieje.

Świadectwo:

Uczestnicząc w tym spotkaniu odczułem dużą pustkę w moim życiu. Wiele spraw mam nie poukładanych, prostych a zarazem trudnych. W każdym odcinku spotkania próbowałem znaleźć odzwierciedlenie w części mojego życia lub sytuacji, jakie zaistniały w moim dotychczasowym życiu. Odczułem tęsknotę za pojednaniem. Dziękuję.

Świadectwo:

Każdy dzisiaj podjęty temat skłania do refleksji, zmusza do zastanowienia się nad sobą, pozwala na chwilę „stanąć w miejscu”, zatrzymać się i pomyśleć nad sobą, nad tym kim jesteśmy, nad tym czy w odpowiedni sposób zbudowaliśmy naszą hierarchię wartości. Dzięki takim spotkaniom człowiek jest w stanie wrócić na właściwą drogą życia, do „źródła” i zacząć zmieniać się na lepsze.

Świadectwo:

Dzisiaj usłyszałam wiele mądrych słów, zostałam dowartościowana dowiadując się o moich dobrych cechach dzięki czemu jestem pewniejsza siebie. Czuję, że bardziej zbliżyłam się do Boga. Zrozumiałam, że miłość bliźniego jest ważna i jak bardzo ważne są słowa, które wypowiadam. Dziękuję bardzo za ten dzień.

Świadectwo:

Dzisiejsza konferencja dała mi dużo do przemyśleń w domu, do rozmowy na ten temat z domownikami. Natomiast spotkanie integracyjne w grupie dało mi dużo radości. Oby więcej takich spotkań.

Świadectwo:

W dniu dzisiejszym mogłam usłyszeć dużo dobrych rad, dzięki czemu mogę spojrzeć na samą siebie w taki sposób, aby poszukać w sobie więcej wartości pozytywnych. Chcę też przeanalizować to, co się wydarzyło w moim życiu i jaki ma wpływ na moje obecne życie. Dziękuję.

Świadectwo:

Dzisiaj ważna dla mnie było rozmowa, uzmysłowienie sobie własnych słabości, niedoskonałości, niepełnosprawności. Dowiedziałam się, że warto jest walczyć o stawanie się lepszym człowiekiem, pracownikiem, członkiem rodziny. Zdałam sobie sprawę, że bez Boga tak naprawdę nie istnieję. Ważne jest współdziałanie, praca w grupie, samoświadomość własnej osoby i tego, jaki wpływ wywieramy na innych.

Świadectwo:

W dniu dzisiejszym zrozumiałam, że każdy człowiek coś wnosi w moje życie i że ludzi nie można szufladkować, bo każdy jest darem Bożym. Chcę mieć więcej empatii dla koleżanek, które niezbyt lubię. Bardzo mi się ten dzień podobał. Dziękuję.

Świadectwo:

To spotkanie jeszcze bardziej uzmysłowiło mi, jakie jest piękno w różnorodności. Pozwoliło mi spojrzeć z innej perspektywy na otaczającą mnie rzeczywistość.

Świadectwo:

W dniu dzisiejszym odkryłam w sobie źródło swego zachowania, które sprawia, że nie jestem z siebie dumna. W związku z tym, chcę spróbować zmienić moje zachowanie i na ile to będzie możliwe wyeliminować je ze swojego życia.

Świadectwo:

Dzisiejszy dzień pomógł mi bardziej poznać siebie i swoje oczekiwania wobec samej siebie co do dalszego życia – dzięki fragmentom Pisma Świętego. Pokazał mi również, że praca w grupach (mimo, że jej nie lubię) jest ważna i rozwojowa.

Świadectwo:

Zrozumiałam, jak moje przeżycia z dzieciństwa odbiły piętno w moim przyszłym życiu. Jak ważne jest odpuszczenie krzywdy, którą noszę w sercu. Mam wiele żalu do moich rodziców i dzisiaj zrozumiałam, że muszę odpuścić i im wybaczyć. Chcę też być wsparciem dla mojego męża.