Ostatnie dni roku liturgicznego przypominają nam najważniejsze prawdy.

Jezus tak bardzo chce nam pokazać, że każda chwila zbliża nas do Jego powtórnego przyjścia.

Pokazuje konkretne znaki. Pragnie, byśmy się zatrzymali i otrząsnęli z naszego zabiegania, i zatroskania o rzeczy mało ważne.

Jezus kolejny raz pragnie zatroszczyć się o naszą gotowość spotkania z Nim. Walczy o naszą wieczność.

Czy ja wybiorę wieczność z Nim?

por. Łk 21, 20-28