Każdy z nas otrzymał talenty, zdolności. Czy ja już odkryłem czym wyjątkowym obdarował mnie Bóg i do jakiego pomnażania i rozwoju mnie zaprasza.

Czy rozwijam się w tym, co jest moim obdarowaniem czy porównuję się z innymi i chcę być kimś innym, niż zostałem stworzony.

Tak bardzo potrzebuję być wolnym od opinii i osądu ludzi. Tak bardzo chciałbym realizować swoje marzenia i rozwijać pasje, które są głęboko w moim sercu.

Jezu, ucz mnie odkrywać to, co we mnie złożyłeś. Daj mi zapał i chęć poszukiwania i wzrastania.

por. Łk 19, 11-28