Tak łatwo mi ocenić Judasza. Tak łatwo mi ocenić moich rodziców, współmałżonka, współpracowników…

Jednak apostołowie nie byli pewni, który z nich zdradzi Jezusa. W rzeczywistości wszyscy od Niego uciekli, jakoś Go zdradzili, zawiedli.

I ja często zdradzam Cię Jezu. Odrzucam Twoją miłość, nie przyznaję się do Ciebie, jestem tak bardzo zatroskany o swoje życie, że już dla Ciebie nie mam czasu.

Proszę Cię jednak o łaskę, bym umiał zapłakać jak Piotr. Bym umiał przyznać się przed samym sobą i przed Tobą, że nie potrafię Cię kochać, że nie potrafię kochać drugiego człowieka, że nie potrafię kochać siebie.

Daj mi proszę tę łaskę, bym umiał do Ciebie powracać. Bym zawsze miał przed sobą pamięć o tym, że Twoja miłość do mnie jest większa niż każda moja zdrada.

por. J 13, 21-33. 36-38