szukam ciebie

bo wciąż Mi się gubisz

i Moje Serce niespokojnie bije

póki cię nie znajdzie

i nie spocznie w tobie

szukam ciebie

bo ty jesteś dla Mnie

drogocenną perłą

skarbem skrytym w roli

i wspaniałą koroną

w Mych ojcowskich dłoniach

szukam ciebie

bo ty jesteś Mój

i na krzyż się wspinam

żeby lepiej widzieć

czy już do mnie wracasz

szukam ciebie

bo ty Mnie uwiodłeś

a Ja uwieść się pozwoliłem

i zranić i zabić

lecz zmartwychpowstałem

by szukać cię dalej

Drodzy Przyjaciele Fundacji!

Każdej i Każdemu z Was życzymy odkrywania i doświadczania takiego Boga, o którym pisała s. Maria od Jezusa Miłosiernego – karmelitanka bosa z Orłowa.

Niech Bóg wam błogosławi!

Pamiętamy o Was w modlitwie.

Ekipa Fundacji Radość Ewangelii