„Bóg ukrywa się w najbardziej pospolitych i zwyczajnych sytuacjach naszego życia. Nie przychodzi w wydarzeniach nadzwyczajnych, ale w sprawach dnia powszedniego. I tam, w naszej codziennej pracy, w przypadkowym spotkaniu, w obliczu osoby potrzebującej, także wtedy, gdy stajemy wobec dni, które zdają się szare i monotonne, właśnie tam jest Pan, który nas wzywa, mówi do nas i inspiruje nasze działania.”

Wsłuchując się w słowa Papieża Franciszka na ten adwent, życzymy Wam wszystkim odkrywania obecności Chrystusa w codzienności, a na czas Świąt Jego Narodzenia chwil zatrzymania, zachwytu i wsłuchania w Słowo, które przychodzi oraz błogosławionych spotkań z bliskimi.

Dziękujemy, że z Wami możemy Go wciąż odkrywać na nowo i za wszelkie dobro, które dzięki Waszemu wsparciu i modlitwie możemy nieść dalej.

Niech Bóg wam błogosławi!