Kobieta powołana jest do macierzyństwa. Fizycznego. Duchowego. Z pewnością to macierzyństwo to przepływ miłości.

Kobieta troszczy się o bliskie sobie osoby – całym sercem, myślami i ciałem. Jak tylko potrafi odda wszystko!

Kobieta przyprowadza do Jezusa swoje dzieci – wstawia się za nimi. Jak wielki to dar dla każdego człowieka – gdy mamy taką matkę – fizyczną lub duchową obok siebie.

A czy jako kobieta również prowadzę innych do Jezusa?

por. Mt 20, 17-28