Tęsknota za Bogiem wypełnia serce każdego człowieka. Czasem świadomie, czasem mniej.

Bóg jest miłością, prawdą, mądrością, pełnią wszystkiego. Za tym właśnie tęsknimy. Do tego dążymy. Jednak niestety różnymi drogami i sposobami.

I po owocach poznamy czy nasza droga nas wiedzie do celu. Bóg jest wierny. Chce wypełnić obietnicą każdy dzień mojego życia. Jeśli tylko pozwalam się Mu prowadzić, On posyła Swoje światło Ducha, który mnie prowadzi do celu. Do spotkania się z Nim Twarzą w twarz. Do przyjęcia pełni.

por. Ps 42 i 43