Czym jest nawrócenie?

Dawniej wydawało mi się, że dobrze się nawracam: ustalałem sobie ćwiczenia ascetyczne i wykonywałem zadania. Tymczasem moje wady charakteru wcale nie chciały przez to znikać. Prędzej czy później wracały.

I działo się tak przez wiele lat, aż do chwili kiedy odkryłem, że nawracanie nie polega na zmianach w moim zachowaniu tylko w myśleniu.

Teraz uczę się słuchać, co mówi Bóg. I z tego powstaje całkiem niezłe działanie, ale nawracam się z Bogiem, a nie sam ze sobą.

por. Mt 4, 12-17. 23-25