Grzech oddala mnie od miłości, oddala od życia. Sprawia, że wewnętrznie umieram.

Niestety często z opóźnieniem dostrzegam, jakie konsekwencje niesie dla mojego życia.

Mogę też być tak skupiony na sobie, że nie zauważę, że zabiera mi wolność.

Co wybieram – życie czy śmierć?

por. J 8, 31-42