Bóg. Relacja Osób. Relacja Miłości.

Jak niepojęty jesteś Boże, który ukazujesz mi tajemnicę relacji. Myśląc o Tobie, jako jednemu Bogu w trzech Osobach, dotykam prawdy o powołaniu każdego człowieka, o moim powołaniu.

Im bardziej zbliżam się do Ciebie, tym bardziej poznaję, że nie mogę żyć bez relacji. Właśnie tak zapragnąłeś nas stworzyć, na Swój obraz i podobieństwo, bym właśnie w relacjach z innymi i dzięki nim, stawał się jak Ty.

Często to jest bardzo trudne. Często moje relacje są poranione.

Ale właśnie Ty, wypełniasz je Swoją Miłością. Uczysz mnie nieustannie jak kochać drugą osobę. Wlewasz w moje serce miłość, która mnie do tego uzdalnia.

Dziękuję Ci Boże, za piękno odkrywania Twojej tajemnicy Miłości.

por. 2 Kor 13, 11-13