Wciąż szukamy miłości. Tak bardzo jest niszczona i podważana w obecnych czasach.

To co proponuje nam świat, to byśmy myśleli o sobie, o swoich potrzebach.

A miłość się pomnaża właśnie wtedy, gdy jest dawana.

Niestety także często zapominamy, Kto jest miłością i Kto zostawił nam najlepszy jej wzór.

Jezus jest tym, który zawsze czeka, by nas ją obdarować ale, by i uczyć nas ją dawać.

por. Rz 8, 31b-39