Na imię Jezusa zegnie się każde kolano!

W Nim mamy władzę królewskiego panowania nad każdym stworzeniem.

Czy korzystam z niej?

Niestety często opieram się na słowu ludzkim. Swoim i innych. I doświadczam, jak bardzo jest kruche i nie zawsze dające życie.

Jezu, naucz mnie opierać się na Tobie.

por. Łk 4, 31-37