Jakie jest moje pierwsze powołanie? Czy wypełniam to, do czego się zobowiązałem i jestem temu wierny?

Gdy człowiek zaniedbuje to, co jest w jego życiu najważniejsze, bardzo łatwo przychodzą różne pokusy, by wypełnić ten czas tylko przyjemnościami, które prowadzą do egoizmu i pychy.

Gdy zapominam o drugim człowieku i skupiam się tylko na swoich potrzebach, wtedy łatwo mi się zaplątać i pogubić. To często prowadzi do grzechu, kłamstwa i zniewolenia.

Co zatem dzisiaj zabiera pokój w moim sercu? Co jest nieuporządkowane i zabiera moją wolność?

Jezu pomóż mi uporządkować priorytety.

por. 2 Sm 11, 1-4a. 5-10a. 13-17