Jezus – Bóg – Człowiek. Jego wzruszenie i emocje są tak bardzo ludzkie. Przeżywa, że jeden z najbliższych przyjaciół Go zdradzi.

Jednak ta świadomość i konsekwencje tej zdrady nie niszczą potęgi Jego miłości. Ona jest ponad słabość człowieka.

Jezus potrafi kochać mimo wszystko! Walczy o każdego człowieka do końca, do ostatniej chwili.

Jednak pozostawia wolność wyboru.

Jezu, naucz mnie kochać Twoją miłością.

por. J 13, 21-33. 36-38