Proście… Jezus mówi, byśmy prosili.

Modlitwa zachęca do dialogu ale i do współodpowiedzialności. Jeśli nasza prośba może uruchomić działanie Boga – to jest to dla nas wielki dar i odpowiedzialność.

Jezu, naucz mnie wiernej, pokornej modlitwy prośby.

por. Łk 10, 1-12.17-20