Być dzieckiem Boga. Co to dla mnie znaczy?

Jaką ma dla mnie wartość i jak zmienia moje życie?

Jeżeli żyję w prawdziwiej relacji z Bogiem, pragnę Go poznawać i być blisko, to potrafię uszanować to, że ktoś jeszcze Go nie zna i czasem może mnie nie rozumieć.

Jednak czy to powinno wpływać na moje zachowanie, decyzje i relację do Boga? Może właśnie o tyle, by chcieć, by inni również Go poznali?

Boże Ojcze, nie pozwól mi nigdy zapomnieć, że jestem Twoim ukochanym dzieckiem.

por. 1J 2, 29 – 3, 6