Kim On jest? Duch Święty. Tajemnicza Osoba, której nie widać, nie słychać, nie czuć… a jednak jest. I można dać się Mu prowadzić.

Zatem jak odkryć Jego obecność i sposób komunikowania, skoro jest Duchem?

Do tego potrzeba czasu, by pozwolić Mu nauczyć mnie odkrywać Go. On chce mnie tego nauczyć. Ja mam tylko i aż być.

Tylko czy mam chęć stracić czas, by zyskać poznanie Go?

por. Łk 2, 22-35