Jak bardzo żyję tajemnicą obecności aniołów blisko mnie?

Czy mam świadomość, że są i mają bardzo konkretne posłanie od Boga – także względem mojej osoby?

Bóg tak niesamowicie stworzył ten wszechświat – a ja tak często nie cieszę się z niego i nie przyjmuję tych obfitości łask.

Także w wymiarze opieki anielskiej i świętych obcowania.

Może dlatego, że tak bardzo się skupiam na tym co tak bardzo światowe i przytłaczające…

Tak bardzo mi potrzeba częściej podnosić wzroku ku górze!

por. J 1,47-51