Śmierć. Strata. Rozstanie.

Jezus całym swoim życiem odkrywa nam tajemnicę drogi – przechodzenia ku nowemu Życiu.

Czy wierzę, że moja droga na ziemi jest tylko częścią mojego życia? Czy tęsknię za tym “więcej”, które przede mną?

Czy ufam, że spotkam moich bliskich w przyszłości.

Życie – to ziemskie lub to niebieskie – co jest moim celem i troską?

por. J 11,19-27