Słowo obietnicy. Bóg zawsze dotrzymuje Słowa.

Tylko nasze doświadczenia są inne. Tak często zostaliśmy oszukani lub zwiedzeni słowem ludzkim. Tak trudno wtedy zaufać Słowu.

Którym słowem się karmię? Kogo słucham?

Czyim Słowem jest przeniknięte moje serce i umysł?

Czy pozwalam, by Słowo Boga mnie przemieniało i kształtowało? Czy pozwalam, by to właśnie Ono formowało mnie do przyjęcia obietnic Boga?

Duchu Święty przeniknij mnie tym Słowem, które jest pełne nadziei i życia!

por. Jr 31, 31-34