Tak niewiele mogę Ci dać Panie, prawie nic.

Tak niewiele mogę zrobić, by pomóc moim bliskim, rodzinie, znajomym, społeczeństwu, światu. Tak niewiele…

Jezu, dziękuję Ci, że nie wymagasz ode mnie wielkich darów i spektakularnych działań.

Ty przyjmujesz moje codzienne wysiłki i ofiary, i przemieniasz je swoją łaską, by nakarmić tych, którzy mają jeszcze mniej niż ja.

por. J 6, 1-15