Co jest moja ślepotą? Czy jestem jej świadomy?

Co jest moją niewolą? Czy jestem jej świadomy?

Tak bardzo potrzeba dostrzec, że coś mnie zniewala, że coś zabiera mi zdrowe spojrzenie.

Tak bardzo potrzeba być uważnym na to, co daje wolność i prawdziwe życie.

Czy przychodzę z tym do Jezusa? Czy wołam do Niego o pomoc, o przejrzenie?

Jezus pragnie przywracać mi wzrok, ale czy ja wtedy idę za Nim?

por. Łk 18, 35-43