Człowiek. Najpiękniejsze stworzenie. Świątynia Boga, którą wypełnia Swoją obecnością.

W każdym człowieku u samego początku jest złożona niewinność, dobro i miłość. Jest złożona pełnia.

Każdy człowiek w zamyśle Boga jest stworzony do pełni Bożej chwały.

A co ja z tym robię? Czy pozwalam, by ta chwała mnie wypełniała i przemieniała? Czy otwieram się na działanie jej łaski i przyjmuję wszystko to, co Bóg ma dla mnie?

A może próbuję swoimi siłami, po swojemu? To czyja chwała mnie później wypełnia?

por. Ez 43, 1-7a