“Mądrość” – jak różnie można rozumieć to słowo.

Można zrobić kilka fakultetów i myśleć, że jest się mądrym…

A Ty Boże każdego nią obdarowałeś zupełnie za darmo! A w tych, co Ciebie miłują, to znaczy wciąż przebywają w Twojej obecności, mądrość się wciąż pomnaża.

Bo jeśli Ty sam jesteś mądrością, to jedynie czerpiąc od Ciebie, można doświadczyć prawdziwie jej mocy.

I czasem nie potrzeba mieć dużej wiedzy, by być mądrym Twoją, Boską mądrością.

Dziękuję Ci Boże za Twoją hojność. Ty pragniesz, bym żył w obfitości. Ty chcesz dać mi całego Siebie!

por. Syr 1, 1-10