Co jest prawdą? Skąd człowiek może poznać, czy odkrywa prawdę czy kłamstwo?

Jezus dziś wskazuje przyczynę błądzenia. To poleganie na swoim zdaniu. To nieznajomość Pisma. To nieznajomość mocy Boga i Jego Samego!

Czy ja zatem szukam prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście jest? Czy szukam jej we właściwym miejscu i osobach?

A może błądzę i wcale nie chcę zmienić swojej drogi i decyzji. Tylko dokąd mnie doprowadzi błędna droga…

por. Mk 12, 18-27