Są różne doświadczenia przeżywania bólu. Ból może nas zniszczyć ale także może dać życie.

Jezus mówi dzisiaj, że będziemy w swoim życiu doświadczali bólu i cierpienia. Wskazuje jednak także drogę jego przeżywania.

Można się tak skupić na bólu i na sobie, by zupełnie nie dopuścić do siebie światła nadziei.

Można też się w bólu skupić na Tym, który JEST nadzieją, który JEST drogą, który JEST życiem – i wyjść z tego doświadczenia z radością, że pozwoliłem życiu zakwitnąć.

por. J 16, 20-23a