Panie, tak często podejrzewam Cię o złe zamiary. Nie wierzę, że pragniesz dla mnie dobra, nie ufam w Twoje miłosierdzie, próbuję wciąż postawić na swoim, zrobić po swojemu…

Ty oddałeś za mnie swoje życie, a ja zamykam się w swojej ciemności i chowam się przed światłem, które dajesz.

Proszę daj mi łaskę Panie, abym odwrócił się od swojej pychy, egoizmu, przywiązania do swojej racji. Abym przestał próbować zbawiać się sam, a zaczął przyjmować Twoje zbawienie.

por. J 3, 16-21