Prawdziwa miłość jest zgodą na tajemnicę.

Nie jesteśmy w stanie tak bardzo poznać drugiego człowieka, by wszystko o nim wiedzieć i zawsze go rozumieć.

Szczególnie w najbliższych relacjach potrzeba nam zgodzić się na tajemnicę serca drugiej osoby i zaufać.

Gdy zależy mi na relacji – do Boga czy do człowieka, potrzebuję nieustannie wzrastać w szkole zaufania i miłowania ponad wszystko.

por. Mt 1, 18-24