Bóg nigdy nie przestanie walczyć o człowieka. O mnie i o ciebie.

Jego wierność i miłość jest szalona. Nie mieści się w ludzkich wyobrażeniach.

Nawet gdy odrzucasz Jego miłość, sprzeciwiasz się Jego łaskom – On czeka, On przebacza, On kocha.

I zawsze chce dać mi więcej. Zawsze pragnie pociągnąć jeszcze bliżej ku sobie. On wie, że tylko w Nim jest moje prawdziwe szczęście i wolność.

por. Ez 36, 23-28