Dziś chce stanąć w prawdzie i spojrzeć na moją „uschniętą rękę”, co nią jest? W jakich sferach moje życie jest obumarłe? Dlaczego takie jest?

Nie mogę żyć pełnią jeżeli, jakaś część mnie obumarła.

Panie Jezu przychodzę dziś do Ciebie, abyś dziś uzdrowił we mnie to, co obumarło.

por. Mk 3, 1-6