Jak wielką moc ma Słowo Boga. Jak wielki zamysł ma Słowo Boga. Jak wielkie posłannictwo ma Słowo Boga…

Bóg zapragnął, by Jego Słowo, mające moc stwórczą, nieustająco przemieniało ten świat, w tym także mnie. Czy ja doświadczam tej mocy i jak jej doświadczam?

Duchu Święty stwórz we mnie przestrzeń na moc działania Słowa.

por. Iz 55, 10-11