“Duchowość cielesności – w praktyce” – to rekolekcje dla wszystkich, którzy pragną odkrywać, jak pięknym darem są ciało i zmysły, oraz jak ważną pełnią rolę m.in. w naszym poznawaniu Boga, siebie, drugiego człowieka i świata, który nas otacza.

Święty Jan Paweł II powiedział, że “Ciało bowiem, i tylko ono, zdolne jest uczynić widzialnym to, co niewidzialne, duchowe i Boże. Ono zostało stworzone po to, aby przenosić w widzialną rzeczywistość świata ukrytą odwiecznie w Bogu tajemnicę i aby być jej znakiem” (katecheza z 20.02.1980 r.).

Jako chrześcijanie wyznajemy wiarę nie tylko w zmartwychwstanie dusz, ale również w zmartwychwstanie ciała. Św. Paweł pisał, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego ( por. 1 Kor 6, 19) .

A jak to się ma do naszego doświadczenia?


Niestety, na przestrzeni wieków cielesny wymiar naszego człowieczeństwa często bywał pomijany, albo wręcz postrzegany jako źródło zła i moralnego upadku. Nie zawsze potrafiono dostrzec w cielesności przestrzeń, w której Bóg pragnie objawiać swoją miłość, i w której kryje się głęboka prawda o nas.

Podczas tych rekolekcji pragniemy zaprosić Cię do odkrywania mądrości ukrytej w ludzkim ciele, wierząc, że także w nim kryje się klucz do pogłębienia żywej, świadomej relacji ze Stwórcą i ze stworzeniem.

Będziemy odkrywać m.in.:

 • dar własnego ciała i to, jak wiele ono nam mówi o nas samych, i o naszym Stwórcy,
 • błogosławieństwo, którym nasza fizyczna obecność może być dla nas i drugiego człowieka,
 • jak uważność na odczucia w ciele można łączyć z modlitwą,
 • czym może być świadoma praca z ciałem oraz jak ruch i kontakt z ciałem mogą stać się pomostem dla pogłębienia naszej duchowości,
 • jak oddziałują na siebie duch, dusza i ciało,
 • jak teologia ciała wg św. Jana Pawła II, może nam pomóc w nawiązaniu bliższej relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samymi sobą.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną odnowić przyjaźń z własnym ciałem i “chwalić Boga w swoim ciele” (1 Kor 6, 20) a także doświadczyć uzdrowienia w wymiarze swojej cielesności.

Będzie to czas na konferencje, modlitwę, warsztaty pracy z ciałem, spacery, dzielenie w małych grupach, a także na poczęstunek.


Kilka słów więcej rekolekcjach od współprowadzącego z nami o. Przemka Gwadery: 


Informacje szczegółowe

 • Data: 13-15 października 2023 (pt. godz. 17.00 – ndz. godz. 14.00)
 • Miejsce: Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy w Gdańsku Sobieszewie – u Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, ul. Przegalińska 29
 • Warunki: noclegi w pokojach 2 osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie oraz poczęstunek kawowy (od kolacji w pt. do obiadu w ndz.),
 • Koszt pobytu i uczestnictwa: 470 zł 
 • Zaliczka za uczestnictwo: 120 zł należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia. Pozostałą kwotę do dnia 30 września.
  • Jeśli masz problemy finansowe – poinformuj nas przy zapisach, by nie były one przeszkodą w możliwości uczestnictwa.

Ilość miejsc ograniczona.

Potwierdzenie przyjęcia zostanie wysłane do uczestników mailem.

Ramowy program i szczegółowe informacje zostaną wysłane do uczestników mailowo najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem.


Obowiązujące wytyczne dotyczące zapisów i uczestnictwa w rekolekcjach, w sytuacji pandemii koronawirusa.

Osoba zapisująca i potwierdzająca chęć uczestnictwa oświadcza, że:

 • jest zdrowa i nie ma objawów zakażenia koronawirusem
 • w przypadku zachorowania lub posiadaniu objawów zachorowania przed rekolekcjami zrezygnuje z udziału i jak najszybciej poinformuje o tym fakcie organizatorów.

 Formularz zgłoszeniowy

This form is disabled.

Wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając maila do Fundacji Radość Ewangelii oświadczam, iż zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Fundacji i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Fundacja Radość Ewangelii, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, wymaganych na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).