Oczekiwanie. Cisza tego dnia jest szansą na zatrzymanie. Cisza tego grobu jest szansą na przemyślenie tego, co najważniejsze.

Jak bardzo pragnę dziękować Bogu, że mogę żyć nadzieją zmartwychwstania. Że patrząc na grób Jezusa wiem, że to nowy początek!

Jezu, mój Wybawicielu, uzdolnij moje serce do przyjęcia prawdy o potędze i mocy Twojej śmierci i zmartwychwstania.

Ożyw proszę to wszystko co we mnie umarło, co już pogrzebałem. Daj mi nowe życie!

por. Łk 24, 1-12