Słowa. Pocieszają, dodają sił, motywują… ale i niszczą, ranią.

I jak wiele zależy od tego czy są wypowiadane z miłością, czy z nienawiścią. Tak wiele zależy od intencji wypowiadającego.

Dlatego Jezus przestrzega mnie, bym mówił prawdę. On zna moją kruchą naturę i wie, że nie jestem wierny moim obietnicom.

Jezu, proszę – ucz mnie mówić prawdę.

por. Mt 5, 33-37