Bóg każdego człowieka stworzył z miłości i każdego powołuje do świętości.

Stół dla mnie zastawił. Czeka na mnie z ucztą.

Jest dobrym Ojcem, który każdej chwili wypatruje, czy zmierzam w Jego stronę. Pragnie, bym korzystał ze wszystkich możliwych narzędzi, które mi daje, bym dotarł szczęśliwy w Jego ramiona.

Jest Ojcem niestrudzonym. Jest Ojcem nieustannie wypatrującym. Jest Ojcem czekającym. I jednocześnie daje mi wolność wyboru.

To jest szalona miłość Ojca. Chcieć dla mnie wszystkiego co najlepsze, a jednocześnie dać wolność w decydowaniu.

Co ja wybieram każdego dnia?

por. Ps 149